Back to top

Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior

 

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i ELISAVA, es reconeixen com a matèries cursades els crèdits de determinats Cicles Formatius de Grau Superior en relació a diverses assignatures dels Estudis Oficials de Grau de l’Escola.

A continuació es llisten els Cicles Formatius de Grau Superior amb convalidacions vigents. 

Reconeixement de crèdits de la titulació universitària de Grau en Disseny

Cicle Formatiu de Grau Superior -LOE- en:

 • Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
 • Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
 • Comerç internacional
 • Disseny i gestió de la producció gràfica
 • Disseny i moblament
 • Gràfica publicitària
 • Gràfica interactiva
 • Il·lustració
 • Il·luminació, captació i tractament d'imatge
 • Producció d'audiovisuals i espectacles
 • Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
 • Màrqueting i publicitat

Cicle Formatiu de Grau Superior -LOGSE- en:

 • Comerç internacional
 • Gràfica publicitaria
 • Producció d'audiovisuals i espectacles
 • Il·lustració
 • Gestió comercial i màrqueting
 • Moblament
 • Projecte i direcció d'obres de decoració
 • Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Reconeixement de crèdits de la titulació universitària de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Cicle Formatiu de Grau Superior -LOGSE- en:

 • Construccions metàl·liques
 • Desenvolupament de productes electrònics
 • Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
 • Sistemes de regulació i control automàtics
 • Desenvolupament de productes en fusteria i moble
 • Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluid, tèrmiques i de manutenció
 • Desenvolupament de projectes mecànics
 • Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques
 • Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics
 • Instal·lacions electrotècniques
 • Manteniment d'equips industrials
 • Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
 • Producció per fosa i pulvimetal·lúrgia
 • Producció per mecanització
 • Automoció

Cicle Formatiu de Grau Superior -LOE- en:

 • Programació de la producció en l'emmotllament de metalls i polímers
 • Projectes d'edificació
 • Projectes d'obra civil
 • Automatització i robòtica industrial
 • Automoció
 • Construccions metàl·liques
 • Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
 • Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics
 • Disseny en fabricació mecànica
 • Disseny i moblament
 • Disseny i producció de calçat i complements
 • Disseny tècnic en tèxtil i pell
 • Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
 • Manteniment electrònic
 • Mecatrònica industrial
 • Programació de la producció en fabricació mecànica
 • Sistemes electrotècnics i automatitzats