Back to top

Beques a l'Excel·lència Acadèmica

 

El projecte educatiu d’ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona ha impulsat sempre el desenvolupament de les trajectòries dels seus alumnes fomentant les seves competències en tots els àmbits per convertir-los en professionals preparats per donar respostes als nous desafiaments i els reptes de futur.

Fidels a aquesta metodologia, ELISAVA convoca les Beques a l’Excel·lència Acadèmica per als Graus Oficials que s’imparteixen a l’Escola: Grau en Disseny i Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, que reconeix i premia el mèrit dels estudiants. L’obtenció d’aquest tipus d’ajut implica el 50% del cost del curs acadèmic (excepte les Taxes i els Cànons de la Universitat Pompeu Fabra).

Requisits de Participació

  • Poden optar a aquesta beca estudiants de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).
  • Alumnes de nou accés a ELISAVA amb nota mitja superior a 8,50 punts al Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior.

Presentació documentació i terminis de lliurament

La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es realitzarà fins a principis de juny de 2018 i caldrà la presentació de la següent documentació per correu electrònic a grau@elisava.net:

  • Imprès de sol·licitud que es pot descarregar del web www.elisava.net
  • Expedient acadèmic on consti la nota mitjana del Batxillerat o del Cicle Formatiu de Grau Superior
  • Carta de recomanació del Director del centre de Batxillerat o Cicle Formatiu
  • Carta manuscrita de motivació (500 paraules)

Procés de selecció

La Direcció d’ELISAVA avaluarà, la documentació aportada pels candidats. Un cop avaluada l’Escola es posarà en contacte amb els candidats seleccionats per tal de concertar una entrevista personal amb la finalitat d’ampliar la informació aportada. Es concediran un màxim de 4 beques. L'Escola notificarà a cada un dels participants via correu electrònic el resultat de la mateixa a mitjans de juny.

Accés als Graus

En el cas dels alumnes que provinguin dels estudis de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior, l’accés als graus es realitza mitjançant la preinscripció universitària, per tant, per tal de garantir l’assignació de places per part del la Generalitat de Catalunya, és imprescindible que l’alumne formalitzi la preinscripció dintre dels terminis establerts i seleccioni ELISAVA com a primera opció.

Un cop assignada la plaça l’alumne haurà de formalitzar la seva matrícula a ELISAVA dintre dels terminis establerts.

Renovació de la Beca. Alumnes de 2n, 3r i 4t curs a partir del curs 2018-2019

Per tal de poder renovar la beca, és imprescindible que l’alumne mantingui un alt rendiment. Per tant, els requisits pautats per tal de mantenir el dret a beca son:

1. Assistència a classe superior al 90%
2. Superar el 100% ECTS del curs anterior en primera convocatòria (no suspendre cap assignatura)
3. Tenir una mitjana d’expedient d’ELISAVA superior a 8 punts
4. Aportar un informe favorable del tutor assignat

Anualment l’Escola notificarà als alumnes becats la resolució de la continuïtat de les respectives beques.