Back to top

Executive Education

Programes d’aprofundiment dirigits a professionals amb experiència que vulguin adquirir competències amb el disseny com fil conductor. Dirigits a directius i comandaments intermitjos de qualsevol tipus d'empresa que vulguin ampliar la seva mirada de la gestió amb la visió creativa i les eines del Disseny