Back to top

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Dades bàsiques

Titulació

Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (MUDIC), títol oficial expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Direcció

Dr. Ariel Guersenzvaig

Crèdits

60 ECTS

Durada

De setembre a juliol.
De dilluns a divendres.
De 17h a 21.15 h. (durant el primer trimestre, hi ha complements formatius pels matins).

Idioma

Castellà. Algunes classes, materials o conferències podran ser en anglès.

Preu

Curs 2018-2019: 10.400 € (més 500 € en concepte de drets de preinscripció.

Requisits d'admissió

Títol homologat de:
- Llicenciat, Enginyer, Arquitecte.
- Títol de grau en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
- Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic (encara que en aquests casos el títol que s'obtindrà en el màster no donarà accés a un posterior programa de doctorat).
Les persones amb títol universitari estranger han d'obtenir l'homologació prèvia o demostrar que els seus estudis acrediten un nivell de formació equivalent als títols estatals de grau i que faculten per accedir a estudis de màster en el país en què es va expedir el títol.

Presentació

Vols obtenir la visió estratègica necessària per coordinar equips creatius? Vols aprofundir en els processos i estratègies metodològiques del disseny i la comunicació?

El Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (MUDIC) és una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que té per objectiu l'especialització professional i la iniciació en activitats investigadores sobre el disseny i des del disseny.

El MUDIC forma professionals i investigadors amb les competències necessàries per dur a terme projectes de disseny en tot tipus de contextos, els dota d'una visió estratègica aplicable en molt diversos camps professionals, habilita el comunicador i el dissenyador en la concepció d'estratègies de disseny, així com en la seva formalització pràctica i concreta, i també en l'anàlisi i reflexió sobre la pròpia pràctica del disseny.

A més, aquest programa també possibilita l'accés a un programa de doctorat per a aquells que vulguin dedicar-se a la investigació acadèmica en disseny.

El programa gira al voltant del disseny com una activitat humana essencial. El disseny com una manera de prefigurar i investigar possibles futurs mitjançant diferents disciplines: disseny gràfic, d'interacció, d'espais, així com disseny de serveis i la innovació social.

El disseny s'explora com una activitat en la qual el fer és inseparable de la reflexió sobre la pròpia pràctica. Els pilars conceptuals centrals, la prefiguració i la investigació ajuden a establir els continguts, que cobreixen un ampli espectre de metodologia i teoria, així com de tècniques aplicades que permetran l'excel·lència en el terreny professional.

Orientat a un col·lectiu multidisciplinari, el MUDIC es dirigeix fonamentalment als perfils acadèmics de disseny, publicitat, multimèdia, fotografia i creació digital, enginyeria, comunicació, relacions públiques, arquitectura, belles arts, ciències socials, humanitats, ciències de la informació, antropologia i sociologia. I, de manera genèrica, també a professionals de la ciència o la tecnologia que desitgin conèixer els aspectes del disseny i la comunicació per traslladar al mercat projectes tecnològics i de recerca.

 

Objectius

El Màster Universitari en Disseny i Comunicació és una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que té per objectiu l'especialització professional i la iniciació en activitats investigadores sobre el disseny i des del disseny. Entre els objectius principals del MUDIC estan:

  • Aportar coneixements i destreses en les estratègies de la comunicació i/o els processos projectuals del disseny.
  • Dotar l'alumnat d'eines de reflexió teòrica i d'innovació pràctica per a desenvolupar la capacitat creativa, de seducció i persuasió; i fer-los competents per a l'anàlisi crítica i el treball en equip.
  • Experimentar a través de nous llenguatges, suports i canals amb la intenció d'aprofundir en les aplicacions dels escenaris actuals del disseny i la comunicació.
  • Incorporar al perfil formatiu dels alumnes ítems relacionats amb la dimensió de recerca, pròpia dels estudis de postgrau, i capacitar-los per a cursar estudis de doctorat.
  • Dotar els estudiants de capacitat de reflexió sobre el disseny, imprescindible per a dur endavant una tasca docent.

Competències

El MUDIC capacita els professionals en dues àrees fonamentals:

  • Com a dissenyador-investigador: un dissenyador que busca arribar a resultats innovadors i socialment compromesos mitjançant l'aplicació de diferents mètodes emergents de recerca aplicada per al disseny. Es tracta d'un dissenyador que porta a terme un projecte de disseny, però el seu objectiu no és únicament el resultat final, sinó la reflexió sobre els processos de disseny.
  • Com a investigador en disseny: un professional de qualsevol àmbit relacionat amb el disseny, que busca ampliar el seu coneixement d'aquesta disciplina. L'estudi de la teoria i la metodologia del disseny ocupen un lloc central en la seva formació, però també troba indispensable el domini de les habilitats de gestió del disseny, una visió històrica del sector i una desenvolupada capacitat crítica.

Galeria de projectes

Dudum

Júlia Camprubí i Ariadna López

Tell your story

Phoebe Love Doran i Cory Hartono

Ruedi Baur

Diversos autors

Les Moles

Diversos autors

Estudis relacionats

Master en disseny i desenvolupament de producte

Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte

Màster
Màster en Branding a ELISAVA

Màster en Branding

Màster

Master in Advanced Design and Digital Architecture. Mention in Research

Màster
MUDIC Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Màster
Máster en Retail Design | Máster en Barcelona

Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design

Màster
Màster en Branding a ELISAVA

Màster en Branding

Màster
Máster en Retail Design | Máster en Barcelona

Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design

Màster