Back to top

Dades bàsiques

Titulació

Graduat/da en Disseny - Grau en Disseny, títol homologat expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Perfils formatius

Les mencions del Grau en Disseny d’ELISAVA són: Disseny Gràfic, Disseny d'Interacció Digital, Disseny de Producte i Disseny d’Espai.

Durada // Horari

4 anys // 1r i 2n curs: entre les 08:00 i les 14:30 hores | 3r curs. Assignatures obligatòries: entre les 08:00 i les 14:30 hores | 4t curs. Assignatures obligatòries: entre les 15:15 i les 21:45 hores | 3r i 4t curs. Assignatures optatives: matí o tarda en funció de l’assignatura

Places nou accés

175

Crèdits

240 ECTS (60 ECTS per curs acadèmic)

Preu

146,50 € / ECTS

Idioma

Català / Castellà

Data d'Inici

Setembre

Nota de tall 2016-17

5

Presentació

El Grau Universitari en Disseny forma futurs professionals capacitats per utilitzar la creativitat, la comunicació i la tecnologia com a eines per transformar l’entorn i generar noves realitats. Durant la realització d'aquests estudis, l’alumne adquirirà les competències per coordinar, integrar i articular tots els factors que participen en la generació de nous productesespais i elements de comunicació gràfica.

Objectius

El Grau en Disseny d’ELISAVA és fruit d’una llarga experiència de més de cinquanta anys impartint estudis en aquest àmbit del coneixement, entenent la professió del dissenyador com un instrument modernitzador de la societat i dinamitzador de la cultura. El grau representa, per tant, un model propi sorgit d’aquest llarg recorregut que parteix d’un aprofundiment rigorós en els camps del coneixement circumscrits al procés que va de la conceptualització i creació a la producció i el consum dels productes de disseny.

Estructura

Els estudis de Grau en Disseny tenen una durada de quatre cursos acadèmics. L’eix vertebrador dels estudis són les assignatures de l’àrea de projectes, que des de “Fonaments del Projecte” de 1r curs fins al “Treball Final de Grau", aprofundeixen en la complexitat i l’especificitat de les diverses fases del procés de disseny.

 

Calendari Acadèmic GDIS 2015-2016

Pla d'estudis

Relació d'assignatures del Grau en Disseny:

1r Curs

2n Curs

3r Curs​​

4t Curs

​​

Optatives

Mencions

Inserció laboral i sortides professionals

Som un centre universitari reconegut per la capacitat de generar i transferir coneixement al sector dels negocis. Cada vegada són més les empreses que entren en contacte amb nosaltres atretes per la capacitat contrastada d’implementar projectes de recerca i d’innovació. Fer possible que els alumnes puguin participar en projectes d’empresa genera situacions reals d’aprenentatge que fan créixer l’excel·lència del procés formatiu dels nostres estudiants. Tenir una connexió directa amb el món empresarial durant els estudis els permet conèixer la realitat que configurarà la seva futura vida professional.

Un model internacional propi

El Grau en Disseny d’ELISAVA forma futurs professionals capacitats per crear productes, espais i elements de comunicació per millorar l’entorn humà. Aquests estudis promouen  la comprensió internacional de la cultura del disseny per tal que l’estudiant participi activament en el context universitari europeu, i a la vegada garanteixen la seva capacitació professional plenament integrada en el mercat mundial.

Qualitat i indicadors de la titulació

ELISAVA Escola Universitària de Barcelona. Disseny i Enginyeria posa molt d’èmfasi en l’aplicació d’un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ_ELISAVA) que faciliti l’acompliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus títols oficials (VSMA); Sistema el qual vincula aquests processos d’avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua per tal adaptar-lo a la realitat canviant de l’Escola. 

En aquest espai es pot consultar tota la informació pública relativa a la política de qualitat d’ELISAVA i a les mesures més destacades relatives a la millora de la seva gestió i serveis, així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de la titulació, indicadors de satisfacció i de totes les activitats que estan vinculades a aquesta titulació. 

 

Documentació SGIQ_ELISAVA

Indicadors de l'ensenyament

Memòria de verificació

Informes de seguiment

Procés d'acreditació

 

Direcció i professorat

Sol·licitud d'informació