Back to top

Curs d'Adaptació al Grau en Disseny

Dades bàsiques

Titulació

Cus d'Adaptació al Grau en Disseny amb estudis del Graduat Superior en Disseny

Durada

Octubre 2017 - Juny 2018

Preu

For students of 1995 Plan: 4.700 € | For students of 2001 Plan: 4.350 € | Membres of Elisava Alumni have a 15% discount

Idioma

Català / Castellà

Presentació

 

En l’actualitat ELISAVA ofereix, entre d’altres estudis, el Grau en Disseny, títol oficial aprovat dins del marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, en la branca de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura. Aquest fet ha suposat que el títol en Disseny d’ELISAVA sigui reconegut plenament com a estudi universitari oficial.

Amb l’objectiu de que tots els estudiants que, des de 1995 han cursat el Graduat Superior en Disseny (GSD), títol propi de la Universitat Pompeu Fabra, s’equiparin als futurs titulats del Grau en Disseny (GDIS), ELISAVA posa en marxa un curs d’adaptació del GSD a GDIS una vegada aquest ja ha estat aprovat per les agències de qualitat universitària del país.

L’actual Grau en Disseny que ofereix ELISAVA és fruit de l’experiència acumulada en els diferents plans d’estudis del GSD que s’han vingut oferint des del curs 1995-96. Fruit d’aquest bagatge, l’actual pla d’estudis de GDIS és molt similar amb la particularitat que, a diferència de la resta de graus en Disseny que s’ofereixen a les universitats catalanes i espanyoles, el d’ELISAVA està emmarcat dins la branca de coneixements d’Enginyeria i Arquitectura.

És per aquest motiu, i pel fet d’adaptar l’actual pla d’estudis als requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que el curs d’adaptació implica cursar dues o quatre assignatures obligatòries segons el pla d’estudis realitzat a GSD (el de 1995 o 2001) que corresponen a aquells àmbits del Disseny que no estaven contemplats en els respectius plans d’estudis i la realització d’un Treball Final de Grau que, en cap cas, és convalidable pel ja realitzat.

Itineraris a cursar

 

En funció del pla d’estudis de GSD cursat, el Curs d’Adaptació suposa cursar les següents assignatures:
 

Pels graduats i graduades del Pla 1995:

Assignatures a cursar (no incloses en les Taules de reconeixement):

            1r trimestre:    Matemàtiques per al disseny (6 ECTS)

                                   Física per al disseny (6 ECTS)

            2n trimestre:    Usos acadèmics i terminologia específica en anglès I (4 ECTS)

                                   Usos acadèmics i terminologia específica en anglès II (4 ECTS)

            3r trimestre:    Treball Final de Grau (20 ECTS)

            Total de crèdits a cursar: 40 ECTS

 

Pels graduats i graduades del Pla 2001:

Assignatures a cursar (no incloses en les Taules de reconeixement):

            2n trimestre:    Usos acadèmics i terminologia específica en anglès I (4 ECTS)

                                   Usos acadèmics i terminologia específica en anglès II (4 ECTS)

            3r trimestre:    Treball Final de Grau (20 ECTS)

            Total de crèdits a cursar: 28 ECTS

 

Com es pot apreciar, la diferència entre ambdós casos rau en el fet d’haver de cursar o no les assignatures de Matemàtiques i Física. El pla d’estudis de l’actual GDIS contempla la necessitat d’adquirir competències en l’àmbit de les ciències en aquestes dues matèries. El Pla GSD 2001 ja les contenia però no així el Pla GSD 1995. Per tant, en aquest cas, les assignatures que s’incorporen en el curs d’adaptació tenen com a objectiu  incorporar a les competències del dissenyador fonaments de pensament matemàtic i de física.

En el pla d'estudis de Grau en Disseny es planteja la importància d'adquirir competències en l’ús de l’anglès per a ampliar el coneixement de la disciplina en aquesta llengua, així com per ser capaç de desenvolupar la formació i professió en l’entorn internacional. En aquest sentit, afectant als Graduats Superiors en Disseny dels plans 1995 i 2001, es considera oportú cursar les assignatures relatives a l'ús de l'anglès i a la terminologia específica, especialment enfocada als nous escenaris socials, econòmics i tecnològics.

Organització de la docència

 

Aquest curs d’adaptació es desenvoluparà al llarg dels tres trimestres corresponents l’any acadèmic 2017-18. El calendari trimestral és el següent:

 

1r trimestre (octubre-desembre 2017): només pels graduats i graduades del Pla 1995.

Matemàtiques per al Disseny (6 ECTS).

Física per al Disseny (6 ECTS).

 

2n trimestre (gener-març 2018): per als graduats i graduades del Pla 1995 i 2001.

Usos acadèmics i terminologia específica en anglès I (4 ECTS)

Usos acadèmics i terminologia específica en anglès II (4 ECTS)

 

3r trimestre (abril-juny 2018): per als graduats i graduades del Pla 1995 i 2001.

Treball Final de Grau (20 ECTS).

 

Al finalitzar aquest curs d’adaptació s’obtindrà un Grau en Disseny per la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb l’actual ordenament universitari espanyol.

Condicions d’accés

 

Haver finalitzat el pla d’estudis del Graduat Superior en Disseny (pla 1995 ó 2001). Aquest curs d’adaptació només està obert als estudiants que han cursat en la seva totalitat aquest títol propi d’ELISAVA, Escola Superior de Disseny.


Total de places que s’ofereixen per curs acadèmic: 25.

  • Si la demanda de places és superior a l’oferta disponible, la selecció de candidats es farà en aplicació de l’ordre d’expedient acadèmic.
  • Si una vegada finalitzada la matrícula d’enguany no s’ha pogut accedir al Curs, s’haurà de tornar a fer la sol·licitud de cara a l’edició 2018-19 en les mateixes condicions que les exposades.

Terminis de sol·licitud d’accés

 

Els candidats obligatòriament hauran de realitzar la preinscripció universitària per RETITULATS  del  7 al 14 de juny de 2017 (ambdós inclosos) a: http://accesnet.gencat.cat.

En aquestes mateixes dates, s’hauran de lliurar obligatòriament a l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya (bé a l’oficina de Barcelona o a les diferents seus –Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona, Tortosa o Vic) la documentació requerida: el certificat oficial de notes i el títol o el resguard de pagament.

Més informació a: http://accesnet.gencat.cat

Notificació d’admesos i matrícula

 

Una vegada realitzada la preinscripció i entregada la documentació requerida per part de l’estudiant, a la conclusió del període establert, l’Oficina d’Accés a la Universitat informarà ELISAVA i l’estudiant admès (aproximadament cap el 26 de juny de 2017).

S’obrirà, així, el període de matrícula prevista pels dies 19 i 20 de juliol de 2017 que es realitzarà a la seu d’Escola.

Si l’estudiant admès no realitza aquestes gestions en aquest termini s’entendrà que renuncia a la plaça i aquesta podrà ser assignada a una altra persona.

Sol·licitud d'informació