Back to top

Qualitat de les titulacions

 

ELISAVA Escola Universitària de Barcelona. Disseny i Enginyeria posa molt d’èmfasi en l’aplicació d’un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat que faciliti l’acompliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus títols oficials (VSMA); Sistema el qual vincula aquests processos d’avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua per tal adaptar-lo a la realitat canviant de l’Escola. 

En aquest espai, doncs, es publicarà tota la informació relativa a la política de qualitat d’ELISAVA i a les mesures més destacades relatives a la millora de la seva gestió i serveis així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de la titulació i de totes les activitats que hi estan vinculades. 

 

Documentació Qualitat de les titulacions

Indicadors dels ensenyaments

Memòries d'activitat

Informes de seguiment de la titulacions: Grau en Disseny (GDIS)

Informes de seguiment de les titulacions: Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (GEDI)

 

 

aqu_upf_cat.png

Acreditació favorable AQU