Back to top

Projecte Educatiu

 

El projecte educatiu que ELISAVA proposa parteix d’una llarga experiència: més de cinquanta anys d’ensenyament en l’àmbit de les disciplines del disseny i l’enginyeria, les quals sempre s’han entès com un instrument modernitzador i transformador de la societat. Motivats per motivar. A les nostres aules, el veritable protagonista de l’ensenyament és l’alumne. I l’objectiu dels nostres professors és motivar-lo per tal que assumeixi plenament les competències.

La nostra missió educativa és impartir formació universitària que prepari els nostres estudiants per assolir reptes professionals a escala internacional, impulsant la relació de la nostra comunitat amb el teixit empresarial, les institucions i la societat. 

El nostre projecte educatiu respon a aquests reptes i ho fa a través d’un model d’Escola únic al país. Un dels elements clarament diferenciadors d’ELISAVA és la interacció en una mateixa Escola del disseny i les enginyeries. Una mirada holística en què coexisteixen creació i tecnologia, innovació en disseny i innovació en enginyeria. 

En l’actualitat, aquestes disciplines han d’afrontar una sèrie de condicions clau amb múltiples implicacions (noves plataformes de comunicació, noves necessitats de disseny, noves tecnologies, canvi climàtic, nous materials aplicats al disseny, rehabilitació i reedificació, etc.). Són factors que afecten tant els processos creatius com els de caire més tecnològic.

Cada un d’aquests àmbits inspira i informa el disseny i les enginyeries, però cap d’ells posseeix, per separat, els coneixements necessaris per actuar responsablement i atenent les diferents escales de complexitat que plantegen. La interacció que es produeix a ELISAVA entre la comunicació, el producte, la tecnologia i l’arquitectura ens permet afrontar la totalitat del procés del disseny, des de la conceptualització a la formalització del projecte fins al seu desenvolupament.
 

Excel·lència pedagògica

ELISAVA forma futurs professionals sempre tenint en compte no només l’especialització en l’àmbit del coneixement, sinó el desenvolupament personal. En aquest sentit, l’Escola ha apostat durant tota la seva trajectòria per un sistema pioner de comunitat docent basat en tres pilars: un cos de més de 700 professionals en actiu; un equip intern d’acadèmics, Doctors vinculats al món del disseny, l’enginyeria, l’arquitectura, la comunicació…  i un variat grup d’experts de reconegut prestigi en el marc empresarial, capaços de transmetre la seva erudició i convertir-la en competències bàsiques per als nostres estudiants.

La veterania de tots ells es conjuga a la seva dilatada experiència docent. Els estrets vincles que mantenen amb el món professional permeten als nostres alumnes ampliar els seus horitzons, tenint sempre una noció específica i oberta del conjunt de realitats que conformen la societat actual.

Es tracta d’una xarxa oberta, diversa i cosmopolita de col·laboradors per a un global de 2.000 alumnes. La tasca docent es desenvolupa en un context de grups reduïts, en què les classes es converteixen en tutories de seguiment detallat. La teoria i la pràctica s’imparteixen a través de projectes reals, amb les últimes novetats que es produeixen a les realitats laborals que comparteix cadascun dels docents amb els nostres estudiants. La confluència d’aquest gresol de cultures i identitats inspira creativitat i incentiva noves propostes.

El desenvolupament del talent i el pensament crític dels alumnes no només és a les aules. Les classes a ELISAVA també són visites a empreses i institucions, elaboració de projectes in situ, presentacions, debats… diferents metodologies en què la ciutat es converteix en un laboratori d’exploració i anàlisi.

Ensenyem a aprendre, innovar, observar i investigar per respondre a les necessitats d’una societat global canviant.