Back to top

Fundació i Patronat

 

La Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, es constitueix d’acord amb la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions privades, i es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada directament i indirectament en els seus estatuts, i per aquelles disposicions que, en aplicació i interpretació de la voluntat fundacional, estableixi el Patronat, sense perjudici del que disposa la Llei i els seus estatuts.
 

La Fundació té per objecte:

 • Promoure l’educació, el coneixement, la recerca, el desenvolupament, la innovació i l’ús de les noves tecnologies en els àmbits científics, tècnics, empresarials i artístics.
   
 • Impulsar i consolidar el nivell de qualitat dels estudis i dels serveis.
   
 • Potenciar l’oferta de formació continuada i la inserció professional dels estudiants.
   
 • Adequar l’oferta d’estudis i serveis a les necessitats d’una societat i d’un teixit empresarial canviants.
   
 • Aconseguir projecció i rellevància internacional.
   
 • Contribuir al progrés social, cultural i econòmic de la societat.
   
 • Fomentar el desenvolupament personal dels membres de la comunitat ELISAVA.
   

La Fundació serà representada, regida i administrada per un Patronat compost per un mínim de cinc persones i un màxim de tretze i escollirà entre els seus membres qui hagi d’ocupar els càrrecs de president i secretari.

 

Ramon Benedito Graells
President

Aleix Carrió Millà
Vicepresident

Xavier Queralt Blanch 
Secretari

Enric Batlle Durany
Patró

Enric Casi Brunsó
Patró

Jordi Gual Solé
Patró

Josep Joan Moreso Mateos
Patró

Carles Sumarroca Claverol
Patró

Anna Zelich Martínez
Patrona